ขายขาแขวน TV LCD, PLASMA

 • ขาแขวน TV LCD, PLASMA
 • ขาย ขาแขวน LCD , PLASMA ,LED แขวนผนัง,แขวนเพดาน,ปรับหมุนซ้ายขวา,ปรับก้มเงยได้ (ราคาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่รวมค่าติดตั้ง)

 • ชุดขาแขวนผนัง

 • ชุดขาแขวน รุ่นปรับยื่น หมุนซ้ายขวา ก้มเงยได้ (งวงช้าง)

 • ชุดขาแขวนเพดาน

 • ขาตั้งพื้น

  • 1
   ขาตั้งพื้น สูง 1.90 ม. รองรับติดห้องประชุม รองรับจอ 55-75" เฉพาะอุปกรณ์ ราคาไม่รวมติดตั้ง = 9,500
  • 2
   ขาตั้งพื้น สูง 1.80 ม. รองรับติดห้องประชุม รองรับจอ 32-55" เฉพาะอุปกรณ์ ราคาไม่รวมติดตั้ง = 7,500
  • 3
   ขาตั้งพื้น สูง 1.60 ม. รองรับติดห้องประชุม รองรับจอ 32-55" เฉพาะอุปกรณ์ ราคาไม่รวมติดตั้ง = 6,800
  • 4
   ขาตั้งพื้น สูง 1.30 ม. รองรับติดห้องประชุม รองรับจอ 26-42" เฉพาะอุปกรณ์ ราคาไม่รวมติดตั้ง = 5,300
  • 5
   ขาตั้งพื้น สูง 1.00 ม รองรับติดห้องประชุม รองรับจอ 32" เฉพาะอุปกรณ์ ราคาไม่รวมติดตั้ง = 3,200
ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง